Czuję smutek… na skutek ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przerywania ciąży.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 22 października 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt K 1/20 orzekł, że art.CZYTAJ WIĘCEJ >>