Gospodarstwo rolne, jako składnik majątku wspólnego małżonków

Zasadą jest, że wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodząCZYTAJ WIĘCEJ >>