Ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu

W polskim prawie istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli jednak doszło do zaprzeczenia ojcostwa męża matki lubCZYTAJ WIĘCEJ >>