2.01.2021

Minimalne wynagrodzenie za pracę, a egzekucja alimentów.

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2020 roku. Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2021 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł.

Z ciekawostek, podwyżka płacy minimalnej poprawi sytuację osób, którym komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. Nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych.

Potrącenia z wynagrodzenia o pracę w przypadku świadczeń alimentacyjnych mogą być dokonywane w do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia!

Pozdrawiam serdecznie,

adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.