2.12.2019

Otrzymałaś wezwanie w charakterze świadka na rozwód koleżanki i zastanawiasz się, czy musisz się stawić w sądzie?

Rozumiem, że masz mieszane uczucia, przecież „on” też jest Twoim kolegą. Niestety, musisz pojawić się w sądzie i mówić po prostu prawdę!

Zawsze na wezwanie trzeba stawić się na rozprawie, ponieważ za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie przez policję.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

UWAGA! Oznacza to, że kochanek/kochanka powołany/-a na świadka również musi stawić się w sądzie i nie może odmówić składania zeznań!

Można odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić świadka, jego małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej, ale uwaga, zgodnie z art. 276 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę zeznań sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, skaże świadka na grzywnę. Niezależnie od powyższej grzywny sąd może nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia. Sąd uchyli areszt, jeżeli świadek złoży zeznanie albo jeżeli sprawę ukończono w instancji, w której dowód z tego świadka został dopuszczony.

I pamiętaj, zawsze mów prawdę, bo za składanie fałszywych zeznań lub za zatajanie prawdy grozi odpowiedzialność karna od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (art. 233 § 1 k.k.)

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem „Dostałeś wezwanie w charakterze świadka na rozwód koleżanki i martwisz się kto zwróci Ci koszty?”

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.