1.11.2020

Ustawa antyprzemocowa

Wielokrotnie widziałam sytuacje, w których Ofiara przemocy domowej bała się złożyć zawiadomienie o popełnianiu przestępstwa lub wycofywała się ze złożonych zeznań ze strachu przed oprawcą. Nie ma się co dziwić po powrocie z prokuratury, czy policji zostawała sam na sam w czterech ścianach z osobą która, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną.

Na szczęście idą zmiany! W dniu 19 maja 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa antyprzemocową! Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Główne założenia ustawy to:
• Policjant:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub
2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.
ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą:
– NAKAZ natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub
– ZAKAZ zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.
• Pokrzywdzony może złożyć wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na urzędowym formularzu, a Sąd powinien rozpoznać wniosek w terminie jednego miesiąca.
• Sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.
• Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Sąd może je zmienić lub uchylić w razie zmiany okoliczności, nawet gdy jest prawomocne.
• W takich sprawach sąd może udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania nakazu lub zakazu wydanego przez Policję. Ponadto sąd może zmienić wskazane w nakazie lub zakazie obszar lub odległość od tego mieszkania, które osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. Sąd, udzielając zabezpieczenia, określa częstotliwość dokonywania przez Policję sprawdzenia, czy przedłużony nakaz lub zakaz nie są naruszane.
• Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia jego wpływu do sądu.

Ustawa była długo oczekiwana i jest pozytywnie oceniania, mam nadzieję, że wprowadzone rozwiązania sprawdzą się w praktyce!
Na koniec trochę informację ze statystyk prowadzonych przez Policję:

W 2019 roku 74.313 razy wypełniono formularz „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych). Ogólna liczba ofiar przemocy to 88 032 osoby, z czego 65.195 kobiet, 10.676 mężczyzn i 12.161 małoletnich. Podejrzewanych o przemoc było 74.910 osób z czego 6.448 kobiet, 68.148 mężczyzn, a 314 nieletnich. Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod wpływem alkoholu to 42 583. Z danymi można się zapoznać na stronie: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html

Pozdrawiam serdecznie,
Adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.