9.05.2020

Walczymy z mitami – BITWA I – świadczenie wychowawcze

Walczymy z mitami – BITWA I

MIT: „pobieranie 500+ wpływa na wysokość alimentów”

FAKT: świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 500+, nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko do 18. roku życia, wypłacane osobom wskazanym w ustawie. Zgodnie z wolą ustawodawcy świadczenie wychowawcze ma na celu  częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Po wejściu w życie ustawy do sądów rejonowych wpłynęły liczne pozwy o obniżenie alimentów z uwagi na otrzymywane przez osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem świadczenie wychowawcze i stopniowo sądy zaczęły uwzględniać roszczenia. Ustawodawca bardzo szybko zareagował. Od 20 sierpnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i aktualnie:

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Czasami dochodzi do absurdalnych sytuacji. Wyobraźmy sobie rozwiedzionych małżonków z czwórką dzieci. Dzieci, zgodnie z zasadą, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, mieszkają z jednym z rodziców. Drugi rodzic zobowiązany do alimentów zarabia 3000 zł, z czego musi płacić alimenty 2000 zł, po 500 zł na dziecko. Pozostaje mu 1000 zł na swoje utrzymanie: opłacenie rachunków za mieszkanie, prąd, telefon, dojazdy do pracy, zakup wyżywienia, leków itd. Ponadto ma ustalone kontakty z dziećmi i w trakcie spotkań również ponosi wydatki na dzieci, choćby bilety do kina, drobne upominki, czy przygotowanie posiłków. Natomiast rodzic sprawujący opiekę ma swoją pensję i dodatkowe 4000 zł na dzieci (2000 zł alimentów i świadczenie wychowawcze 500+ na każde dziecko, w łącznej wysokości 2000 zł).

Nie ma idealnego rozwiązania, ale z całą pewnością mitem jest, że 500+ wpływa na wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Pozdrawiam adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.