27.12.2019

Zdrada małżeńska ma miarę XXI wieku

W czasach Internetu i mobilnych portali randkowych np. Tinder, czy Bumble można zadać sobie pytanie czy doszło do przesunięcia granicy zdrady, czy flirt online jest już zdradą? Zdecydowanie tak! Nie tylko stosunek fizyczny, ale także nawiązanie relacji emocjonalnej z osobą trzecią jest zdradą.

Przekonał się o tym niedawno mąż jednej z moich klientek, który twierdził, że nie zdradził żony, ponieważ nigdy nie doszło pomiędzy nim a inną kobietą do zbliżeń intymnych, jedynie utrzymują kontakt telefoniczny codziennie… od kilku lat. Sąd Okręgowy Warszawa Praga nie miał wątpliwości i orzekł rozwód z jego wyłącznej winy, właśnie ze względu na zdradę małżeńską.

W sprawach rozwodowych Sądy przyjmują, że „dochowanie wierności, która stosownie do art. 23 k.r.o. jest jednym z obowiązków każdego z małżonków, polega jedynie na utrzymywaniu stosunków płciowych przez małżonków tylko ze sobą i powstrzymywaniu się od kontaktów seksualnych z innymi osobami. Naruszeniem obowiązku wierności jest także takie zachowanie się małżonka, które sprawia pozory naruszenia tego obowiązku. W szczególności jest nim zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej wskazujące na nawiązanie między nimi więzi erotyczno-emocjonalnej, mogące nasuwać podejrzenie zdrady małżeńskiej lub w inny sposób wykraczające poza granice postępowania zakreślone powszechnie przyjętymi normami obyczajowości i przyzwoitości”(tak: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 roku, sygn. akt II CKN 486/98).

Statystyki mówią same za siebie. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 roku rozwiązano przez rozwód 62843 małżeństw, z czego 9110 z winy męża, 2076 z winy żony, 2947 z winy obu stron i aż 48710 bez orzekania o winie.

Najczęstszymi przyczynami rozwodów były:

– zdrada małżeńska (jako samodzielna przesłanka w 3581 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 10220 przypadkach),

– nadużywanie alkoholu (jako samodzielna przesłanka w 1882 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 7845 przypadkach)

– naganny stosunek do członków rodziny (jako samodzielna przesłanka w 528 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 2926 przypadkach)

– trudności mieszkaniowe (jako samodzielna przesłanka w 50 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 1095 przypadkach)

– nieporozumienia na tle finansowym (jako samodzielna przesłanka w 427 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 4244 przypadkach)

– niedobór seksualny (jako samodzielna przesłanka w 93 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 89 przypadkach)

– dłuższa nieobecność (jako samodzielna przesłanka w 731 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 382 przypadkach)

– różnice światopoglądowe (jako samodzielna przesłanka w 194 małżeństwach, zaś z innymi przyczynami w 96 przypadkach).

(źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html).

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku może dojść do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednej strony, to powinieneś skonsultować się z adwokatem.

Pozdrawiam,

Adw. Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.